top domelit.pl


Kontakt :690-900-650
690-900-640

Wyślij Zapytanie >>>
Kontakt
Strona Główna Okna Drzwi Renowacje drzwi i futryn Rolety Żaluzje Parapety Szafy i zabudowy Rolety zewnętrzne Bramy garażoweKontakt

Wyślij zapytanie. domelit@domelit.pl

   
 
mapa_perlowa

Gdynia
ul. Perłowa 20 f
81-187 Gdynia

pon.-pt. 11.00-17.00

konsultacje i pomiary u klienta w domu (po wcześniejszym ustaleniu)

tel./fax 58 625-16-16

tel. kom. 690-900-650
tel. kom. 690-900-640

domelit@domelit.pl


 

mbank
77 1140 2004 0000 3502 3753 7667

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

1. Administratorami danych osobowych Dystrybutora są: DOMELIT Piotr Pacuk z siedzibą w Gdyni przy ul. Perłowej 20 f, 81-187 Gdynia (zwane są w dalszej części: DOMELIT) Za wykonanie praw Klienta wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), na mocy wspólnych uzgodnień odpowiada DOMELIT.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu:
a. Realizacji zamówienia - realizacji zamówienia, wykonania Umowy, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. B. RODO, w tym w celu prowadzenia rozliczalności finansowej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
b. Prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług DOMELIT na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO - za uprzednią zgodą Klienta.
3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub zakończeniu, do terminu wskazanego w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Dane osobowe Klienta przetwarzane za jego uprzednią zgodą zostaną usunięte po wycofaniu zgody. Ponadto zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez DOMELIT narusza RODO.
6. Żądania dotyczące wykonania praw wskazanych w ustępie poprzednim zgłaszać należy na adres email koordynatora w zakresie ochrony danych osobowych: domelit@domelit.pl .
7. Dane osobowe Klienta będą gromadzone oraz przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
8. Dane osobowe Klienta będą ujawniane upoważnionym pracownikom
i współpracownikom DOMELIT oraz odbiorcom danych uprawnionym do dostępu do danych osobowych: Urzędom Skarbowym, organom kontroli skarbowej, biegłym rewidentom. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia Klienta - przygotowania i wykonania Umowy.


 


>> powrót na górę strony